• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  گالری تصاویر

  یافت نشد.

  صفحه درخواست شده از سوی شما یافت نشد و یا شما دسترسی لازم جهت مشاهده این صفحه را ندارید.

  یافت نشد.

  صفحه درخواست شده از سوی شما یافت نشد و یا شما دسترسی لازم جهت مشاهده این صفحه را ندارید.
  • تالار پذیرایی عمارت زرین

   تالار پذیرایی عمارت زرین

  • رستوران گیلکی هتل تاج محل

   رستوران گیلکی هتل تاج محل

  • بازسازی ویلا تریپلکس لواسان

   بازسازی ویلا تریپلکس لواسان

  • آبنماهای دیواری آبشاری پرده آب

   آبنماهای دیواری آبشاری پرده آب

  • پروژه خوارزم ( 5 ) // شهرک غرب ـ طراحی و اجرا

   پروژه خوارزم ( 5 ) // شهرک غرب ـ طراحی و اجرا

  • پاسداران ( 6 ) ـ طراحی و ساخت کامل محوطه

   پاسداران ( 6 ) ـ طراحی و ساخت کامل محوطه

  • مهرشهر ( 3 ) ـ طراحی و اجرا

   مهرشهر ( 3 ) ـ طراحی و اجرا

  • پروژه های اجرایی گل 24 در تامین گیاهان آپارتمانی

   پروژه های اجرایی گل 24 در تامین گیاهان آپارتمانی

  • تالار عروسی والا ـ زرنان شهریار ـ آبنمای موزیکال

   تالار عروسی والا ـ زرنان شهریار ـ آبنمای موزیکال

  • شهرک غرب ـ خوارزم ( 7 ) ـ طراحی و اجرا

   شهرک غرب ـ خوارزم ( 7 ) ـ طراحی و اجرا

  • کردان ( 4 ) ـ طراحی و اجرا

   کردان ( 4 ) ـ طراحی و اجرا

  • نمایشگاه پاییزه گل و گیاه تهران - 1391

   نمایشگاه پاییزه گل و گیاه تهران - 1391

  • پروژه لواسان ( نارون ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز

   پروژه لواسان ( نارون ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز

  • پروژه لواسان ( لواسان بهار ) // محوطه سازی و احداث آبنما و فضای سبز

   پروژه لواسان ( لواسان بهار ) // محوطه سازی و احداث آبنما و فضای سبز

  • نمایشگاه بهاره گل و گیاه تهران - 1391

   نمایشگاه بهاره گل و گیاه تهران - 1391

  • گلخانه گل های آپارتمانی

   گلخانه گل های آپارتمانی

  • ویلای شخصی میگون ( 2 ) ـ طراحی و اجرا

   ویلای شخصی میگون ( 2 ) ـ طراحی و اجرا

  • پروژه زعفرانیه ( ماکویی پور ) // احداث تراس سبز

   پروژه زعفرانیه ( ماکویی پور ) // احداث تراس سبز

  • برترین پروژه های محوطه سازی گل بیست و چهار

   برترین پروژه های محوطه سازی گل بیست و چهار

  • گلخانه گل های محوطه ای

   گلخانه گل های محوطه ای

  • گیاهان آپارتمانی و دکوراسیون داخلی

   گیاهان آپارتمانی و دکوراسیون داخلی

  • پروژه شهرک غرب ـ پیروزان // طراحی و احداث فضای سبز

   پروژه شهرک غرب ـ پیروزان // طراحی و احداث فضای سبز

  • پروژه شهران ( شهرک نفت ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز

   پروژه شهران ( شهرک نفت ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز

  • پروژه دروس ـ یخچال // احداث آبنمای طبیعی ( پاسیو منزل مسکونی )

   پروژه دروس ـ یخچال // احداث آبنمای طبیعی ( پاسیو منزل مسکونی )

  • ارنگه ( ویلای شخصی ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز

   ارنگه ( ویلای شخصی ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز