• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  پروژه شهرک غرب ـ پیروزان // طراحی و احداث فضای سبز
  ویلای شخصی ـ پیروزان

   

  مساحت

   300 مترمربع

  سبک معماری منظر

  روستیک

  تنوع محوطه سازی

  محوطه سازی ساده و کاشت گیاهان

  تنوع سازه های آبی

  ـــــــ

   تنوع سازه های خاص

  ـــــــ

  تنوع گیاهان پروژه

  ستاره ای مجنون ـ شمشاد ـ برگ بو ـ کونیکا ـ ابری ـ نوئل آبی ـ افرا چینی

    
    ///// مشاهده تصاویر پروژه ///// 
    
  • فضای سبز منزل مسکونی

   فضای سبز منزل مسکونی

  • فضای سبز منزل مسکونی

   فضای سبز منزل مسکونی

  • فضای سبز منزل مسکونی

   فضای سبز منزل مسکونی

  • فضای سبز منزل مسکونی

   فضای سبز منزل مسکونی

  • فضای سبز منزل مسکونی

   فضای سبز منزل مسکونی

  • فضای سبز منزل مسکونی

   فضای سبز منزل مسکونی

  • پروژه ایجاد فضای سبز منزل مسکونی

   پروژه ایجاد فضای سبز منزل مسکونی

  • پروژه ایجاد فضای سبز منزل مسکونی

   پروژه ایجاد فضای سبز منزل مسکونی