• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  ارنگه ( ویلای شخصی ) // محوطه سازی و احداث فضای سبز
  ویلای شخصی

   

  مساحت

   150 مترمربع

  سبک معماری منظر

  روستیک

  تنوع محوطه سازی

  محوطه سازی و کاشت گیاهان

  تنوع سازه های آبی

  ـــــــ

   تنوع سازه های خاص

  ـــــــ

  تنوع گیاهان پروژه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
    ///// مشاهده تصاویر پروژه ///// 
    
  • احداث و کاشت

   احداث و کاشت

  • کف // گیاه فرانکنیا // متناسب با آب و هوای سرد

   کف // گیاه فرانکنیا // متناسب با آب و هوای سرد

  • احداث و کاشت کف

   احداث و کاشت کف

  • کف // گیاه فرانکنیا // سنگکاری // نوئل

   کف // گیاه فرانکنیا // سنگکاری // نوئل

  • احداث محوطه و کاشت

   احداث محوطه و کاشت

  • احداث محوطه و کاشت

   احداث محوطه و کاشت