• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  ویلای شخصی میگون ( 2 ) ـ طراحی و اجرا
  ویلای شخصی ـ میگون

   

  مساحت

   1000 مترمربع

  سبک معماری منظر

  روستیک

  تنوع محوطه سازی

  آبنمای صخره ای سرریز به داخل استخر به همراه نورپردازی و کاشت گیاهان

  تنوع سازه های آبی

  آبنمای صخره ای و سرریز

   تنوع سازه های خاص

  ـــــــــ

  تنوع گیاهان پروژه

  پیچ امین الدوله

    
    ///// مشاهده تصاویر پروژه ///// 
    
  • آبنمای صخره ای ـ استخر

   آبنمای صخره ای ـ استخر

  • آبنمای صخره ای ـ استخر

   آبنمای صخره ای ـ استخر

  • آبنمای صخره ای ـ استخر ( نورپردازی RGB )

   آبنمای صخره ای ـ استخر ( نورپردازی RGB )

  • آبنمای صخره ای ـ استخر ـ کاشت

   آبنمای صخره ای ـ استخر ـ کاشت