• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  کردان ( 4 ) ـ طراحی و اجرا

  • باربکیو ـ شومینه ـ استخر

   باربکیو ـ شومینه ـ استخر

  • استخر لوبیایی به طول 16 و عرض 8

   استخر لوبیایی به طول 16 و عرض 8

  • باربکیو و شومینه

   باربکیو و شومینه

  • راه سازی جدولی و چمن کاری بین سنگ کف

   راه سازی جدولی و چمن کاری بین سنگ کف

  • دیوار کشی و احداث راه ماشین رو

   دیوار کشی و احداث راه ماشین رو

  • راه کشی بین درختان باغ و حفظ درختان موجود

   راه کشی بین درختان باغ و حفظ درختان موجود

  • ساخت استخر لوبیایی تفریحی، دوش و سازه های جانبی استخر

   ساخت استخر لوبیایی تفریحی، دوش و سازه های جانبی استخر

  • استخر، جکوزی دو قلو ، باربکیو و شومینه

   استخر، جکوزی دو قلو ، باربکیو و شومینه