• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  طراحی باغ ویلا | طراحی محوطه باغ ویلا و خانه باغ های ویلایی | محوطه سازی حیاط خانه | حیاط سازی ویلا  شرکت محوطه سازی و طراحی منظر گل بیست و چهار با پشتوانه تیم طراحی و اجرایی خود، قادر به اجرای پروژه های بزرگ مقیاس در محوطه های ویلایی و ساختمانی است. این مجموعه با تجربه اجرای کامل بیش از ده ها محوطه ساختمانی و ویلایی ( شامل طراحی، تولید نقشه های فاز بندی شده، دیوارکشی و خاکبرداری، راه سازی و احداث پیاده راه، ساخت سازه های آبی، استخر، آبنما و برکه، سازه های چوبی، کاشت درختان و درختچه های زینتی و ...) و درونسازی این توانمندی ها، قادر است در تمام مراحل ( از مشاوره تا اجرا ) همراه شما باشد.
  مشاوران ما در بخش طراحی منظر بر اساس دانش نوین طراحی محوطه و منظر (Landscaping) از یک سو قادرند طرح های نوین و به روز برای محوطه های باغ ویلایی شما ( در قالب طرح های دو و سه بعدی ) ارائه دهند و هم با محلی سازی تصاویر نمونه پروژه های خارجی مورد علاقه شما، طرح هایی با قابلیت اجرا در ایران و سازگار با فضای ایران در اختیار شما قرار دهند.


    :: پروژه های اجرایی شرکت محوطه سازی و طراحی منظر گل بیست و چهار ::
  ** پروژه های خارجی با قابلیت اجرا در داخل ایران

   

  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی

   

   استخر با دیواره منحنی و آبنمای سنگی طبیعی

   استخر با دیواره منحنی و آبنمای سنگی طبیعی

     
   
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی
   

    استخر با دیواره منحنی و آبنمای سنگی طبیعی

    استخر با دیواره منحنی و آبنمای سنگی طبیعی

     
    
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی خشتی
   
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی خشتی
   

     طرح خشتی و روستیک

   طرح های خشتی و روستیک

     
    
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی مدرن
   
  باغ ویلا نمونه پروژه خارجی حیاط سازی ویلا طراحی مدرن
   

  محوطه ویلایی مدرن

  محوطه ویلایی مدرن