• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  لیست گیاهان محوطه ای | اسامی برخی گیاهان بیرونی

  سرو لاوسون | لاوسون پیچ
  بید مجنون
  افرا سرخ و سبز | افرا چینی | افرا مجنون | افرا برگ چناری
  زرشک وحشی
  یوکا زمینی
  مورد زمینبی
  ژونی پوروس رونده و سرطلایی
  نسترن سفید
  بداغ | توری | پر
  فیستوکا
  یاس هلندی بوته ای | یاسمن
  فرانکنیا | لیزماکیا | دم موشی | آجوکا | ابری | گلوکما
  برگ بو |  به ژاپنی
  پامپاس گراس
  ابری نقره ای
  رز هفت رنگ | رز مهندسی | رز مینیاتور
  کاج تهران | کاج سیاه | کاج کاشفی | تاکسوز لوله ای | تاکسوز باکاتا
  نوئل آبی | آبیس
  تویا آمریکایی و روسی | کامیس پاریس طلایی ( زعفرانی )
  لاوان
  پیرو کانتا | کتناستر | ماهونیا | ناندینا | لکستروم ابلق پیوندی | الیگنوس پایه دار
  سدروس | ارس | هوستا | آیلکس | نانا | ورنیا
  سدر اطلسی
  پیچ امین الدوله | عشقه ( چسب ) | پیچ گلیسیرین | یاس رازقی | عروس | آبشار طلایی
  ابریشم مصری | زیتون تلخ | زنبق رشتی
  یال اسبی | آکروس
  گازانیا | اطلسی
  نیلوفر آبی | نخل مرداب
  شمشاد | شمشاد ابلق | شمشاد توپی | شمشاد طلایی | شمشاد نعنایی | ژاپنیکا
  کنف ابلق
  یوکا محوطه ای
  ژینکگو | درخت چینی
  توت کاکوزا | توت نر |  اقاقیا | بید مجنون | برگ نو