• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  آبیاری گیاهان آپارتمانی

   

   گیاهان زینتی خانگی موجود در منازل آنچنان که باید شاداب نیستند، یکی از عوامل این بی طراوتی را باید در عدم اطلاع از نیاز آبی گیاهان به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل موثر در بقا و رشد و به عنوان مهمترین ترکیبی که حدود 90 درصد وزن گیاهان را تشکیل می دهد جستجو نمود.لازم است دوستداران گل و گیاه خانگی با اطلاع باشند که اکثر گل های آپارتمانی قبل از اینکه از تشنگی تلف شوند از آبیاری زیاده از اندازه رنج می برند. شناخت نیاز آبی گباه بدون توجه به بافت خاک مورد استفاده و قدرت در نگهداری قوی یا ضعیف ملکول های آب و همچنین موقعیت زهکش گلدان امکان پذیر نیست. میزان آبیاری و دفعات آن در خاک شنی و خاک برگ و خاک باغچه با هم متفاوت است و گونه های گیاهی هم در این امر نقش بسیار مهمی دارند. خاک گلدان در گونه ای از گیاه را باید همیشه مرطوب نگاه داشت و این در حالی است که در گیاه دیگر باید به خاک های سطحی گلدان این اجازه را داد تا در زمان حد فاصل بین دو آبیاری کاملا خشک شود. آبیاری معمولی، گلدان آزالیا را سیراب نمی کند و باید گلدان را به مدت 10 دقیقه درون تشت یا سطل پر از آب قرار داد؛ ولی گلدان در حال استراحت کالادیوم بدون آبیاری زمستان گذرانی می نماید. به طور خلاصه می توان نکات مهم در آبیاری را به شرح زیر فهرست نمود :

  -          نیاز آبی گیاه خانگی خود را از فروشنده گل و گیاه سوال کنید، در منابع و مآخذ با روش اصولی آن آشنا شوید و به جمله هفته ای یکبار یا هفته ای دو بار اکتفا نکنید؛ چون نیاز آبی با درجه حرارت و رطوبت و فصل رشد و استراحت رابطه نزدیک دارد.

  -          در صورتی که از گیاه به صورت سبد آویزان استفاده می نمایید، ارتفاع سبد را به آن میزان انتخاب کنید که بتوانید رطوبت خاک گلدان را مرتبا بازدید نمایید.

  -          خاک گلدان را مرتبا بازدید نمایید و با انگشت و یا فرو نمودن یک مداد به داخل خاک و آزمایش میزان چسبندگی آن میزان رطوبت را اندازه گیری نمایید.

  -          فصل رشد و استراحت، درجه حرارت و رطوبت محیط را دقیقا مدنظر داشته باشید.

  -          در هنگام آبیاری دقت کنید که برگ های گیاه مخصوصا گیاهانی مانند آناناس که قاعده برگ ها همگی در یک نقطه به همدیگر می رسند خیس نگردد چون در غیر این صورت پوسیدگی برگ ها را دنبال دارد. در صورت خیس شدن برگ ها با تکان دادن آنها پس از آبیاری، قطرات آب را از آنها دور کنید.

  -          آب زیادی باید حداکثر پس از 15 دقیقه در زیر گلدانی جمع شود، در صورت عدم خروج و با تاخیر در آن باید زهکش ها را بازدید نمود.

  -          در صورت تشنگی مفرط گیاه و خشکی شدید خاک و در صورتی که برگ ها در برابر خیس شدن مقاومت دارند، بهتر است گلدان را به مدت ربع ساعت درون تشت و یا سطل پر از آب قرار داد، سپس گیاه را خارج نمایید تا آب اضافی از طریق زهکش دفع گردد، در این حالت آبیاری توام با غبارپاشی تجویز می گردد.

  -          در صورت عدم مقاومت برگ های گیاه در برابر غرق شدن در آب، آبیاری گلدان با پر کردن زیر گلدانی و جذب تدریجی آب از طریق انتهای گلدان تجویز می گردد : بدیهی است پس از سیراب شدن گیاه، آب اضافی را باید از زیرگلدانی خارج نمود، مگر اینکه زیر گلدانی دارای سنگریزه بوده و ته گلدان هیچگونه ارتباطی با آب نداشته باشد.

  -          گلدان سفالی و نو را قبل از کاشت در آنها به مدت 15 دقیقه درون آب بخوابانید و گرنه میزان زیادی از آب آبیاری و رطوبت خاک قبل از اینکه نیاز آبی گیاه را برطرف نماید جذب گلدان خواهد شد.

  -          با شروع فصل پاییز اکثر گیاهان به استراحت نسبی رفته و نیاز کمتری به آب دارند و در بعضی گیاهان ریزوم دار پس از ریزش برگ ها آبیاری آنها باید متوقف گردد.

  -          آبیاری با آب سرد باعث ایجاد شوک در گیاه می شود، همیشه با آب ولرم آبیاری نمایید.

  -          بعضی گیاهان حتی نسبت به املاح موجود در آب آشامیدنی هم حساس هستند، در صورت امکان از آب باران ذخیره شده و یا آب جوشیده سرد شده استفاده کنید.

  -          جهت پخش بهتر آب سطح خاک گلدان را با گیاهان پوششی دارای ریشه سطحی بپوشانید.

   

  منبع : گل های آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی ||  نویسنده : مهندس اسماعیل پیش بین